Kategoria: Sztuka Językowa

Arkusz przysłówków

jego 2-stronicowy arkusz do nauki pomoże zaangażować uczniów i zbudować zrozumienie przysłówków. Używaj w klasie lub jako źródło nauczania w domu. Ponadto może to być wykorzystane przez rodziców jako przewodnik po powtórkach.

Przymiotniki Definicja i arkusze robocze

Przymiotniki to słowa, które pomagają opisywać lub opisywać ludzi, miejsca i rzeczy. Te opisowe słowa mogą pomóc w uzyskaniu informacji o rozmiarze, kształcie, wieku, kolorze, pochodzeniu, materiale, celu, uczuciach, stanie i osobowości lub fakturze. Pobierz naszą kolekcję arkuszy przymiotników już dziś.Arkusz przymiotników

Ten dwustronicowy arkusz do nauki pomoże w zaangażowaniu uczniów i zrozumieniu przysłówków. Używaj w klasie lub jako źródło nauczania w domu. Ponadto może to być wykorzystane przez rodziców jako przewodnik po powtórkach

Przykłady i arkusze Ad Hominem

ad hominem to łacińskie wyrażenie, które dosłownie oznacza „do człowieka” lub „do osoby”. Jako zabieg literacki odnosi się do aktu komentowania lub wypowiadania się przeciwko jednostce, zwykle przeciwnikowi, w celu podważenia jej/jej zamiast jej argumentów. Dowiedz się więcej na KidsKonnect.

Czasowniki czynności Arkusze, przykłady i definicje

Czasowniki działania to słowa, które wyrażają fizyczne lub umysłowe działania. Po prostu wyraża działanie lub coś, co może zrobić osoba, zwierzę, siła natury lub rzecz. Kliknij, aby uzyskać więcej informacji i przykłady czasowników czynności lub pobierz kolekcję arkuszy.

Kolejność alfabetyczna Arkusze, przykłady i definicje

Porządek alfabetyczny to metoda indeksowania, w której nazwy, terminy lub słowa są ułożone w tej samej kolejności, co litery alfabetu (A-Z). Pobierz nasze 5 gotowych do użycia arkuszy Porządku alfabetycznego, które są idealne do sprawdzenia wiedzy uczniów i zrozumienia Porządku alfabetycznego.

Przykłady alegorii i arkusze ćwiczeń

Alegoria to fragment literatury lub tekstu przedstawiający abstrakcyjny lub niekonkretny pomysł za pomocą bardziej konkretnych środków lub metod. Pobierz nasze 5 gotowych do użycia arkuszy alegorii, które są idealne do sprawdzenia wiedzy uczniów i zrozumienia, czym jest alegoria i jak można z niej korzystać.

Przykłady aluzji i arkusze robocze

Aluzja to odniesienie lub wzmianka o osobie, wydarzeniu, stwierdzeniu, dziele sztuki, historii, mitach, religii lub kulturze popularnej. Pobierz nasze 5 gotowych do użycia arkuszy z aluzjami, które są idealne do sprawdzenia wiedzy uczniów i zrozumienia, czym są aluzje i jak można ich używać.

Przykłady i arkusze aliteracji

lliteracja to technika poetycka lub literacki zabieg stylistyczny, w którym seria słów w zdaniu ma ten sam dźwięk pierwszej spółgłoski. Pobierz nasze 5 gotowych do użycia arkuszy aliteracji, które są idealne do sprawdzenia wiedzy uczniów i zrozumienia, czym jest aliteracja i jak można z niej korzystać.

Przykłady niejednoznaczności i arkusze robocze

Niejednoznaczność (wymawiane „am-bə-gyü-ə-tē”) to słowo, fraza, zdanie, a nawet fabuła, która wyraża ideę lub sytuację, która ma więcej niż jedno znaczenie. Pobierz nasze 5 gotowych do użycia arkuszy niejednoznaczności, które są idealne do sprawdzenia wiedzy uczniów i zrozumienia, czym jest niejednoznaczność i jak można z niej korzystać.

Przykłady i arkusze anachronizmu

Anachronizm jest wtedy, gdy coś nie należy do grupy lub coś, co jest nie na miejscu, a konkretnie, gdy coś nie pasuje do czasu. Pobierz nasze 5 gotowych do użycia arkuszy anachronizmu, które są idealne do sprawdzenia wiedzy uczniów i zrozumienia anachronizmu.

Przykłady analogii i arkusze ćwiczeń

Analogia jest sposobem porównania: ma miejsce, gdy jeden pomysł, koncepcja lub rzecz jest porównywana z czymś innym, co znacznie różni się od pierwszego. Pobierz 5 gotowych do użycia arkuszy analogii do wykorzystania już dziś.

Przykłady i arkusze Anaphora

Anafora występuje, gdy słowo lub fraza jest powtarzana w zdaniach, aby nadać frazie akcent lub silniejszy lub inny ton. Pobierz nasze 5 gotowych do użycia arkuszy Anaphora, które są idealne do sprawdzenia wiedzy uczniów i zrozumienia, czym jest Anaphora i jak można z niej korzystać.

Przykłady anegdot i arkusze ćwiczeń

Anegdota to krótka opowieść lub historia o interesującym i zwykle zabawnym incydencie lub zdarzeniu. W naszym codziennym życiu często opowiadamy anegdoty. Pobierz nasze 5 gotowych do użycia arkuszy anegdot, które są idealne do sprawdzenia wiedzy uczniów i zrozumienia, czym jest anegdota i jak można z niej korzystać.

Przykłady i arkusze aforyzmów

Aforyzm to bardzo krótkie i szybkie stwierdzenie, które podaje zasadę, prawdę lub opinię. Pobierz nasze 5 gotowych do użycia arkuszy Aforyzm, które są idealne do sprawdzenia wiedzy uczniów i zrozumienia aforyzmu.

Poprzednie przykłady i arkusze robocze

Poprzednik to fraza, klauzula lub słowo, do którego później odwołuje się wcześniejsze słowo, rzeczownik lub fraza. Pobierz nasze 5 gotowych do użycia arkuszy poprzednika, które są idealne do sprawdzenia wiedzy uczniów i zrozumienia, czym jest poprzednik i jak można go używać.

Przykłady antagonistów i arkusze robocze

Antagonista to narzędzie fabularne wywodzące się od greckiego słowa „antagonistēs”, które oznacza rywala, przeciwnika lub konkurenta. Pobierz nasze 5 gotowych do użycia arkuszy dotyczących antagonistów, które są idealne do sprawdzenia wiedzy uczniów i zrozumienia, czym jest antagonista i jak można go wykorzystać.

Przykłady antytezy i arkusze ćwiczeń

Antyteza to zabieg literacki mający na celu podkreślenie różnicy dwóch niemożliwych do pogodzenia przeciwieństw. Pobierz nasze 5 gotowych do użycia arkuszy antytez, które są idealne do sprawdzenia wiedzy uczniów i zrozumienia, czym jest antyteza i jak można z niej korzystać.